Złoty Krzyż Małopolski

W niedzielę w czasie zakończenia 6. Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłonce Pan Andrzej Haniaczyk został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Złoty Krzyż Małopolski. Jabłonka noclegi zaprasza.

Odznaka ta jest honorowym wyróżnieniem, które przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu. Laudacje, przedstawiające zasługi Andrzeja Haniaczyka, odczytał Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Antoni Malczak, medal w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego wręczył Radny Województwa Małopolskiego,  Przewodniczący Komisja ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym Pan Franciszek Bachleda-Księdzularz. Serdeczne gratulacje złożył panu Andrzejowi Haniaczykowi Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, podkreślając jego wielkie zasługi w kultywowaniu orawskiego folkloru i wychowaniu wielu pokoleń orawskich dzieci i młodzieży.