Z miłości do gór

Z inicjatywy zawojskiego Centrum Górskiego Korona Ziemi została powołana do życia Fundacja Narodowe Centrum Górskie. Skupia wybitnych himalaistów, dziennikarzy, filmowców oraz inicjatorów wydarzeń kulturalnych związanych z górami. Zawoja noclegi zaprasza.

Prezesem fundacji został Bartosz Krawczak, prezes Centrum Górskiego Korona Ziemi, a jej członkami Wojciech Chowaniak (wiceprezes Centrum Górskiego Korona Ziemi), Magdalena Ziaja (dyrektor Spotkań z Filmem Górskim Zakopane), Wojciech Grzesiok (członek Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu), sekretarzem Daniel Kobiela (Centrum Górskie Korona Ziemi), a Radę Fundacji poza nimi tworzą: himalaiści – Krzysztof Wielicki, Janusz Majer, Zofia Majer, Janusz Kurczab, dziennikarze – Renata Wcisło, Wojciech Fusek i reżyser specjalizujący się w tematyce górskiej – Jerzy Porębski.

Celem Fundacji jest upamiętnienie sylwetek oraz dokonań działaczy alpinizmu i himalaizmu polskiego, wspieranie środowiska himalaistów, alpinistów, taterników i podróżników, upowszechnianie wiedzy o wspinaczce górskiej, działania informacyjne i edukacyjne w zakresie eksploracji górskiej, a przede wszystkim stworzenie Centralnego Archiwum Górskiego, stanowiącego największe archiwum górskie na terenie Polski. Jego szefem został Janusz Kurczab.

Centrum będzie wyszukiwać, gromadzić, digitalizować oraz udostępniać zbiory związane z polską wybitną działalnością w górach wysokich. – Jest niespotykana ilość zdjęć, dokumentów, wspomnień, głównie w posiadaniu samych himalaistów, a także ich rodzin. Zajmuję się archiwizowaniem tych materiałów, ale teraz, dzięki Centrum, sprawa nabierze rozpędu – powtarza jak mantrę Janusz Kurczab, a Bartosz Krawczak przypomina, że zarchiwizowane i zdigitalizowane materiały zostaną udostępnione w „chmurze”, czyli w wirtualnym archiwum dostępnym dla każdego. Natomiast pamiątki, czyli sprzęt, ubrania będzie można zobaczyć, odwiedzając Centrum Górskim Korona Ziemi w Zawoi. – Od czasów pierwszych polskich wypraw w góry wysokie wiele rzeczy się zmieniło, w tym sprzęt, sposób organizowania wyprawy, kwestie medyczne. Warto te zmiany archiwizować