Wycieczka w Pieniny

Pieniny noclegi są niewielkim pod względem wysokości i powierzchni pasmem górskim o niepowtarzalnym krajobrazie oraz wyjątkowym bogactwie kulturowym i przyrodniczym. Krajobraz stanowi tu mozaikę przenikających się ekosystemów naturalnych i powstałych w wyniku działalności człowieka.

Na granicy Wewnętrznych i Zewnętrznych Karpat Zachodnich biegnie pas skałek wapiennych często porozrywanych i niknących w głębi ziemi. Najbardziej wyróżniający się fragment tego pasa tworzy niewielką grupę górską zwaną Pieninami. W granicach Polski Pieniny ciągną się na długości około 35 km przy szerokości dochodzącej do 6 km. Od południa graniczą z Magurą Spiską, a od północnego zachodu z Kotliną Nowotarską. Od północy otaczają je Gorce i Beskid Sądecki, stanowiący również ich wschodnią granicę. Pieniny przecina rzeka Dunajec, dzieląc je na trzy części: Pieniny Spiskie, Pieniny Właściwe i Małe Pieniny. Krajobraz kulturowy zdecydowanie wyróżnia Pieniny spośród innych pasm górskich. Stanowi go mozaika łąk, pól uprawnych i lasów. Dopełnieniem są jasne wapienne ściany skalne, niewielkie skałki i wąwozy. Kształtowany przez stulecia jest przykładem równowagi między działalnością człowieka a otaczającą go przyrodą. Każda z trzech części pasma ma swój niepowtarzalny charakter, jednocześnie zachowując główne cechy pienińskiego krajobrazu.