W Tatrach polskich

Tatry noclegi – Tatry to największe góry Polski i Słowacji. Są również najwyższym masywem górskim w łańcuchu Karpat – swoją drogą jedynym masywem o klimacie alpejskim w Europie poza Alpami jeśli nie wliczać Kaukazu. Tatry pokoje gościnne Razem z Górami Choczańskimi robią Łańcuch Tatrzański w Centralnym Karpatach Zachodnich. Łącznie zajmują one teren o powierzchni około 780 kilometrów kwadratowych prostokąt o bokach 56,5 kilometrów na 18,5 kilometrów. Na obszarze Polski leży 175 kilometrów kwadratowych. Najwyższe szczyty Tatry pensjonaty wznoszą się ponad dwa kilometry ponad otaczające je kotliny 500 – 700 m n.p.m.. Największym szczytem jest Gerlach. W Polsce są to Rysy szczyt graniczny. Całkowicie najwyższym polskim szczytem jest Kozi Wierch. W centrum Tatry wille znajduje się około 100 ważniejszych szczytów, jednakże te najwyższe Łomnica i Gerlach znajdują się w krańcach bocznych. Tatry dzielimy na trzy części Tatry Bielskie – gospodarują obszar między Zdziarską Przełęczą, a Przełęczą pod Kopą – zbudowane ze skał osadowych wapień, margle, dolomit są one w do dolnej płaszczowiny reglowej. Największym szczytem tej grupy jest Hawrań 2154 m n.p.m.. Tatry Wysokie – gospodarują obszar między Przełęczą pod Kopą, a Przełęczą Liliowe – zaprojektowane ze skał magmowych głębinowych głównie granodioryt i metamorficznych. Od części południowej odcinają się wyraźnym uskokiem ku Kotlinie Liptowskiej, ku północy zapada natomiast pod skały osadowe o skomplikowanej tektonice. Największym szczytem tej grupy jest Gerlach 2655 m n.p.m.. Tatry Zachodnie – zajmują teren między Przełęczą Liliową, a Przełęczą Huciańską – budowa ich jest zrobiona ze skał osadowych i skał magmowych. Najwyższym szczytem tej grupy jest Bystra ma aż 2248 m n.p.m..Tatry mają kilkaset nazwanych szczytów 75 z nich ma wybitność co najmniej 100 metrów, 28 z nich ma wysokość większą niż 2500 m n.p.m.. Grzbietem Głównej Tatry domki w znacznej części biegnie Wielki Europejski Dział Wodny. To pasmo górskie urozmaicone jest w Stawy ponad 200, z czego najgłębsze są po polskiej stronie. Tatry są młodymi górami, typu fałdowego zrobione ostatecznie w orogenezie alpejskiej. W ich budowie wyróżniamy trzy główne jednostki strukturalne: Trzon krystaliczny, fałdy wierchowe i płaszczowiny reglowe.