Turniej o Puchar Lata w Szachach

Puckie Towarzystwo Szachowe ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych na Turniej Szachowy: Puchar Lata 2014 .
– Pula nagród wynosi 400 zł – informuje Łukasz Gajdamowicz, prezes PTS.  Władysławowo noclegi zaprasza.

Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim 9 rund, 15 minut dla zawodnika na partię.

Turniej o Puchar Lata w Szachach: regulamin:
1. Turniej organizowany jest corocznie przez PUCKIE TOWARZYSTWO SZACHOWE. Jego celem jest popularyzacja gry w szachy na Pomorzu.
2. Uczestnikami mogą być szachiści, którzy zgłoszą się najpóźniej na 1/2 godziny przed turniejem i wniosą opłatę w wysokości ustanowionej przez Organizatora. Wpisowe ustala się na 10 zł. Zawodnicy PTSz w Pucku 5 zł. Młodzież do lat 18-tu bezpłatnie zł.
3. Rozgrywki prowadzi się systemem szwajcarskim. Turniej odbywa się na dystansie 9-ciu rund. W przypadku zbyt małej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.
4. Indywidualnie o miejscu rozstrzyga ilość zdobytych punktów. Przy równej ilości punktów, o miejscu decyduje punktacja Buchholza po odrzuceniu skrajnych wartości, a następnie wynik Buchholza.
5. Obowiązują zasady Kodeksu Szachowego oraz niniejszego regulaminu. Czas na partię dla każdego zawodnika 15 minut.
6. Za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujące.
7. Organizator zapewnia nagrody pieniężne dla trzech najlepszych zawodników oraz najlepszego zawodnika z Pucka, a także nagrody rzeczowe dla najlepszej kobiety oraz nagrody rzeczowe dla młodzieży.
Nagrody:
I – 200 zł.
II – 120 zł.
III – 80 zł.

8. Głównym sponsorem turnieju jest Urząd Miasta Pucka
9. Sprawy sporne rozstrzyga Zespół Sędziowski.