Trójkowy Rodzinny Rajd Rowerowy Z Henrykiem Sytnerem

I.    Cel rajdu:
1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,
2. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny,
3. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

II. Organizator rajdu:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie

III. Termin rajdu:
14.08.2014r. (czwartek)

IV. Organizacja rajdu:
Zbiórka przy Skwerze Radiowej Trójki ul. 1-go Maja godz. 16:00
Limit uczestników – 60 osób
Trasa rajdu przez wzgląd na rodzinny charakter nie będzie wymagająca  (ok. 45-60 minut).

V. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik przed startem w rodzinnym rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
2. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
3. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
5. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,
6. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

VI. Zasady zachowania uczestników rajdu:
Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom Organizatora rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego,
4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
5. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

VII. Odpowiedzialność organizatora
1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
5. Organizator przewiduje atrakcje:
– Pyszne jedzonko dla każdego uczestnika Rajdu,

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. Szklarska Poręba noclegi zaprasza.