Mazury

Mazury  kraina historyczno-etnograficzna w Polsce północno-wschodniej, jest częścią Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, Krajobraz Mazur został ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie około 14000-15000 lat temu, dowodem jest znaleziony w okolicach Giżycka, fragment rogu renifera. Teren z przewagą  jeziorami, rzekami i strumieniami. Powierzchnię pokrywają lasy ok 30%. Klimat Mazur należy do najzimniejszych w Polsce. Kształtowany jest wpływami …