Warsztaty Literackie Pod Śnieżką

Program WARSZTATÓW: 3.10.2014 r. 18.30 – Uroczyste otwarcie „Warsztatów Literackich pod Śnieżką” 18.30-22.00 – „Rozmowy o poezji i nie tylko, cz. I” – Sala Konferencyjna Hotel „Karpacz”: Tadeusz Sznerch (Prezes Chojnowskiego Klubu Literackiego) – poezja lingwistyczna projekcja filmu pt. „Tron na Ukrainie” i rozmowa z autorem Andrzejem Kępińskim. Promocja jego książki pt. „Ukraina po obu stronach Dniestru” …