Święto Drzewa

10 października 2014 roku  uczniowie klasy drugiej Technikum Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenko noclegi uczestniczyli w akcji sadzenia drzew.

W ten sposób szkoła włączyła się w obchody Święta Drzewa – ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji organizowanej przez Klub Gaja.
Tegoroczne Święto Drzewa obchodzone pod hasłem Drzewo Wolności zostało objęte patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który zachęcał wszystkich rodaków do różnorodnych form obchodów  25 lat Wolności. Minione ćwierćwiecze to czas, gdy Polska stała się wolnym krajem po polityczno-społecznych przemianach 1989 roku.
Akcja została zorganizowana we współpracy z Nadleśnictwem Krościenko, które przekazało nam sadzonki. Uczniowie wraz z opiekunami przeszli szlakiem prowadzącym na Marszałek. Na trasie spotkaliśmy się z Panem Podleśniczym Andrzejem Pierwołą, który udzielił nam krótkiego instruktażu dotyczącego sadzenia drzew: Jak mówił mój profesor, zielonym do góry. Opowiedział nam również wiele ciekawostek o drzewach oraz ich pielęgnacji. Po uprzednim przygotowaniu wyznaczonego terenu zasadziliśmy 15 drzew, które nazwaliśmy Drzewami Wolności. Były to następujące gatunki: buk zwyczajny, jodła pospolita, sosna zwyczajna i brzoza brodawkowata. – Będę mieć swoje własne drzewo – mówiła jedna z uczennic. Wszyscy zgodnie ustaliliśmy, że będziemy regularnie odwiedzać i pielęgnować nasze wspólne drzewa. Dla uczniów najbardziej zaangażowanych w prace Nadleśnictwo noclegi Krościenko przekazało nagrody, na które składały się publikacje o regionie i przyrodzie.
W drodze powrotnej sprawdzaliśmy naszą wiedzę przyrodniczą, dotyczącą umiejętności rozpoznawania rodzimych drzew i krzewów. W blasku jesiennego słońca zdecydowanie najbardziej podobały nam się czerwone owoce kaliny oraz barwne liście buków.
Drzewa są symbolem życia i długowieczności. Często są świadkami wielkich wydarzeń historycznych i małych historii zwykłych ludzi. „Nasze własne drzewa” tak długo, jak będą trwały w miejscu, gdzie je razem posadziliśmy, nawet po wielu już latach przywoływać będą pamięć o wspólnym szkolnym spotkaniu…
Program Święto Drzewa realizowany jest przez Klub Gaja od 2003 r. Jego celem jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Po zarejestrowaniu 15 naszych drzew została przekroczona rekordowa liczba 700 000 drzew posadzonych w ramach programu Święto Drzewa.