Rodzinny urlop w Zębie

Ząb noclegi – najwyżej położona miejscowość w Polsce (1013 m n.p.m.) istnieje od wczesnych początków XVII w. Od czasów autonomii galicyjskiej, aż do połowy lat siedemdziesiątych XX w. był samodzielną gminą. Obszar wynosi 778,79 ha, co stanowi 9,3% całej powierzchni gminy. To najwyżej położone sołectwo w Polsce leży na grzbiecie Pasma Gubałowskiego po stronie północnej i otoczone jest miastem Zakopane od południa, Nowem Bystrem od zachodu i Suchem od wschodu. Według stanu na dzień 31.12.2007 r. w Zębie zamieszkiwało 1553 mieszkańców (14,3% ogółu mieszkańców gminy). Wieś chlubi się stylowym drewnianym kościołem p.w Świętej Anny z regionalnym wystrojem wnętrz, oraz pięknym cmentarzem-pełnym zieleni, krzewów i drzew, a także wybudowaną w ostatnich latach kaplicą .Parafię erygował w 1932 r. kard. Stefan Sapieha. Obecny proboszcz ks. Kazimierz Sołtysik jest czwartym gospodarzem parafii – po ks. Wiktorze Błotko, ks. Ludwikowi Mizerze i ks. Stanisławowi Pardylowi. Przeprowadzona w 2007 r. modernizacja kościoła (wymiana posadzki, sieci grzewczej i odnowienie ławek) uczyniła naszą świątynię miejscem ze wszechmiar godnym skupienia i modlitwy oraz przedmiotem dumy całej parafii. Przez Ząb przebiega słynny „Szlak Papieski”, którym 7 czerwca 1997 r. przejeżdżał Ojciec Święty Jan Paweł II z Krzeptówek do Ludźmierza. Na pamiątkę tego wydarzenia miejscowe gimnazjum w Zespole Szkół nosi imię papieża Polaka, nadane w 2001 r., a na granicy administracyjnej Gminy Poronin wzniesiono wieżyczkę papieską z okolicznościowym napisem „Witaj Gazdo Świata w miejscu skąd najbliżej do nieba”