Mazury

Mazury jest to nazwa krainy historyczno-geograficznej obejmującej Pojezierze Mazurskie.  Do głównych miast regionu należą: Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława noclegi, Kętrzyn, Mikołajki noclegi , Morąg, Mrągowo, Nidzica, Olecko, Ostróda, Pisz, Ruciane-Nida, Szczytno i Węgorzewo noclegi. Rzeźba terenu Mazur jest bardzo urozmaicona.

Mazury noclegi  są bardzo popularnym regionem turystycznym. Obfitość jezior i rzek przyciąga turystów i prowadzi do rozwoju turystyki związanej z uprawianiem sportów wodnych – kajakarstwa . Znajduje się tu także wiele szlaków dla turystyki pieszej i rowerowej. Na Mazurskich wzgórzach wznoszą się średniowieczne zamki krzyżackie, na Mazurach znajdują się także liczne ścieżki przyrodnicze. Większość turystów odwiedza Mikołajki noclegi

Wielkim bogactwem Mazur są jeziora polodowcowe.  Liczy ok 2 700 jezior o powierzchni ponad 1 ha.Mazury nazywane są często „Krainą Tysiąca Jezior” . Największymi jeziorami są Śniardwy (113,8 km²) i Mamry (104,9 km²). Klimat Mazur kształtowany jest głównie przez masy powietrza kontynentalnego . Zimy są tu długie i mroźne, natomiast lata krótkie i słoneczne.  Znajdują się tu liczne kompleksy, głównie lasów świerkowo-sosnowych, Puszcza Piska, Puszcza Borecka, Lasy Purdzkie, Lasy Ramudzkie, Lasy Napiwodzkie, Lasy Taborskie i Lasy Dzierzgońskie. Mazury zamieszkuje wiele gatunków zwierząt. Lasy są siedliskiem żubra, bobra, jelenia,łosia  sarny, dzika i zająca, lisy, wilki, rysie, i nietoperze. uga, amur biały, tołpyga biała oraz tołpyga pstra Na terenie Mazur znajduje się wiele obszarów chronionych. Mazurski Park Krajobrazowy znajduje się tu ponad sto  rezerwatów przyrody np. „Czerwone Bagno”, ,”Cisowy Jar”  „Rogożno Zamek”, „Czapliniec Bełda”

Mazury do głównych gałęzi gospodarki należy: przemysł rolno-spożywczy. W ostatnich latach coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać turystyka. Głównymi ośrodkami miejskimi regionu są: noclegi Olsztyn, Giżycko, Ełk i Pisz.