Jubileusz XV – Lecia Klubu Sportowego LZS KS Gorc Ochotnica

Uroczystości rozpoczęły się na Boisku Sportowym w Ochotnicy Dolnej od przywitania wszystkich zaproszonych gości oraz krótkiej przemowy Prezesa Klubu Pana Krzysztofa Ligęzy, a następnie zgromadzeni goście udali się do Wiejskiego Ośrodka Kultur w Ochotnicy Dolnej na część oficjalna i zabawę taneczną.

Po otwarciu uroczystości na murawę wybiegli Orlicy KS Gorca i rozegrali towarzyski mecz pokazowy, których trenuje Mateusz Polak. Następnie miał miejsce długo wyczekiwany mecz „na szczycie” pomiędzy zawodnikami obecnie reprezentującymi klub w klasie A, a „Kadrą sprzed lat”. Po ciężkim meczu obecni zawodnicy pokonali „Kadrę sprzed lat” w stosunku 5:2. Pieniny noclegi zapraszają.

W przerwie meczu odbył się pokaz Mistrzyń Polski zespołu Cheeleder’s, który zaprezentował próbkę swych wysokich umiejetności.

Dla wszystkich przybyłych kibiców KS Gorc Ochotnica przygotował grill i kiełbaski, które cieszyły się wielkim powodzeniem.

O 18.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury rozpoczęła się tzw. część oficjalna. Prezes Klubu Krzysztof Ligęza podziękował wszystkim za przybycie oraz poinformował, że dzisiejsza uroczystość to nie tylko obchody XV-lecia istnienia Klubu ale także okazja do podziękowania wszystkim osobom uczestniczących w działaniach mających na celu rozwój klubu i jego infrastruktury sportowej. Poinformował, że dzisiejszy mecz stanowił podziękowanie i pożegnanie zawodników KS Gorc, którzy uczestniczyli w rozgrywkach w latach poprzednich.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Urbaniak odczytał List Gratulacyjny dla Klub Gorc Ochotnica, następnie Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Zabrzewska, w imieniu Wójta Gminy Ochotnica Dolna, przekazała list gratulacyjny oraz czek w wysokości 2.000 zł. jak również zapewnienie sfinansowania projektu modernizacji boiska sportowego.
Sekretarz Kolegium Sędziów Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej Pan Marcin Tesarski złożył gratulacje oraz wręczył statuetkę życząc Klubowi dalszych sukcesów.

Na koniec Przedstawiciel Zarządu LKS Lubań Tylmanowa Pan Jan Ligas pogratulował Klubowi i jego członkom awansu do klasy A i wręczył 3 piłki Pumy PowerCat ,,Ekstraklasa” oraz szalik klubowy Lubań Tylmanowa. noclegi Pieniny.

Po przemowach i poczęstunku Vice Prezes Klubu Marcin Faron wraz z pierwszym Prezesem Klubu Panem Bogdanem Chlipałą przedstawili prezentację dotyczącą powstania i rozwoju KS Gorc Ochotnica opracowana przez Marcina Farona.
Następnie zgromadzeni goście w rytm muzyki oraz przy zastawionych stołach mogli obejrzeć historyczny mecz Reprezentacji Polski z Niemcami. Po meczu rozpoczęła się zabawa taneczna oraz występy zespołu regionalnego, przerwane około północy pojawieniem się pieczonego prosiaka ufundowanego przez P.Krzysztofa Hasiora – naszego dawnego bramkarza.
Zarząd LZS KS Gorc serdecznie dziękuje wszystkim gościom za przybycie i świętowanie z nami jubileuszu oraz stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, która pozwoli nam z entuzjazmem postrzegać dalsza współprace z instytucjami i mieszkańcami.
Organizatorzy pragną podziękować: Władzom Gminy, Pawłowi Forendzie, Stanisławowi Jurkowskiemu, Markowi Rusnakowi, Leszkowi Wiatrowi, Józefowi Mikołajczykowi, Stanisławowi Urbaniakowi, Wojciechowi Rusnarczykowi, Krzysztofowi Młynarczykowi, Jacek Sikora, Paweł Konopka, Józef Urbaniak, Mirosław Babik, Stanisław Niewiadomy, Anna Ćwiertniewicz, Anna Gabryś, Zarządowi LKS Lubań Tylmanowa, Krzysztof Hasior,Monika Jagieła, Dawid Ćwiertniewicz, Zespołowi muzycznemu w składzie (J. Zabrzewski, G. Ptaszek, R. Jagieła, T. Kasiowniak, D. Błachut, K. Tylecki), kapeli „Chałtura” pod kierownictwem P. Kazimierza Konopki, Zespołowi Cheerleadesna, Obsłudze gastronomicznej na czele z P. Marią Krzyśko, Damianowi Faronowi, Juniorom Mł. KS Gorc. którzy aktywnie włączyli się w nasze obchody i wszystkim dzięki którym możliwe było zorganizowanie Jubileuszu.