W Tatrach polskich

Tatry noclegi – Tatry to największe góry Polski i Słowacji. Są również najwyższym masywem górskim w łańcuchu Karpat – swoją drogą jedynym masywem o klimacie alpejskim w Europie poza Alpami jeśli nie wliczać Kaukazu. Tatry pokoje gościnne Razem z Górami Choczańskimi robią Łańcuch Tatrzański w Centralnym Karpatach Zachodnich. Łącznie zajmują one teren o powierzchni około 780 kilometrów kwadratowych prostokąt o bokach 56,5 kilometrów na 18,5 kilometrów. Na obszarze Polski leży 175 kilometrów kwadratowych. Najwyższe szczyty Tatry pensjonaty wznoszą się ponad dwa kilometry ponad otaczające je kotliny 500 – 700 m n.p.m.. Największym szczytem jest Gerlach. W Polsce są to Rysy szczyt graniczny. Całkowicie najwyższym polskim szczytem jest Kozi Wierch. W centrum Tatry wille znajduje się około 100 ważniejszych szczytów, jednakże te najwyższe Łomnica i Gerlach znajdują się w krańcach bocznych. Tatry dzielimy na trzy części Tatry Bielskie – gospodarują obszar między Zdziarską Przełęczą, a Przełęczą pod Kopą – zbudowane ze skał osadowych wapień, margle, dolomit są one w do dolnej płaszczowiny reglowej. Największym szczytem tej grupy jest Hawrań 2154 m n.p.m.. Tatry Wysokie – gospodarują obszar między Przełęczą pod Kopą, a Przełęczą Liliowe – zaprojektowane ze skał magmowych głębinowych głównie granodioryt i metamorficznych. Od części południowej odcinają się wyraźnym uskokiem ku Kotlinie Liptowskiej, ku północy zapada natomiast pod skały osadowe o skomplikowanej tektonice. Największym szczytem tej grupy jest Gerlach 2655 m n.p.m.. Tatry Zachodnie – zajmują teren między Przełęczą Liliową, a Przełęczą Huciańską – budowa ich jest zrobiona ze skał osadowych i skał magmowych. Najwyższym szczytem tej grupy jest Bystra ma aż 2248 m n.p.m..Tatry mają kilkaset nazwanych szczytów 75 z nich ma wybitność co najmniej 100 metrów, 28 z nich ma wysokość większą niż 2500 m n.p.m.. Grzbietem Głównej Tatry domki w znacznej części biegnie Wielki Europejski Dział Wodny. To pasmo górskie urozmaicone jest w Stawy ponad 200, z czego najgłębsze są po polskiej stronie. Tatry są młodymi górami, typu fałdowego zrobione ostatecznie w orogenezie alpejskiej. W ich budowie wyróżniamy trzy główne jednostki strukturalne: Trzon krystaliczny, fałdy wierchowe i płaszczowiny reglowe.

Wycieczka do Murzasichla

Murzasichle noclegi – to piękna miejscowość położona w rejonie Tatrzańskiego Parku Narodowego u spodu gór Tatr, Wysokich oddalona od Zakopanego o 8 kilometrów oraz 12 kilometrów od przejścia graniczącego ze Słowacją. Murzasichle pokoje do wynajęcia znajduję się w rejonie wpołudniowo-wschodniej, części Gminy Poronin jest na dwóch bezleśnych grzbietach: Za Sichłą i Budzowym Wierchu, na wysokości około od 840 – 950 m n.p.m.. Osada ta posiada niespotykalne walory krajobrazowe takie jak panorama Tatr oraz klimatyczne a zarazem jest to popularny ośrodek letniskowy który słynie z tradycyjnego drewnianego budownictwa. Jadąc do samych Murzasichle pensjonaty warto wiedzieć, że jeszcze jakoś do końca XVI wieku  tereny te aktualnego  Murzasichle wille były w całości zalesione, a następnie wykorzystywano je czasowo aby wypasać owce. Formalnie wieś została stworzona mniej więcej 1630 roku. W rejonach dzisiejszego Muru obecna część wsi położona bliżej Poronina i Stasikówki było kilka, podobno sześć domów. Mieszkańcy tej wioski chcieli stworzyć gromadę z mieszkańcami Sichły. Postało tam nieszczęście na skutek jakiejś epidemii, umarli tam na Murze wszyscy ludzie i stąd od słowa oznaczającego śmierć, a więc – mor, albo pomór, wioskę tę nazywano Mur. Późno aż do czasów Drugiej Wojny Światowej, Mur i Zasichła stanowiły jedną rodzinę, mieszkańcy Muru sprawy gminne załatwiali u sołtysa w Zasichlu. Te dwie wioski połączono w pisowni w ten sposób: Mur-Zasichła. Po II Wojnie Światowej, gdy Mur przyłączono administracyjnie do gromady Stasikówka, Sichla otrzymała nazwę dzisiejszą – Murzasichle. Ale na pewno obok prawdy historycznej z powstaniem Murzasichla wiążą się różne legendy: jedna opowiada, na przykład, że nazwa wioski wzięła się od pewnego Tatara – który miał na imię Murza, a inna mówi, że Murzasichle w języku wołoskim to wioska ze bagnem lub podmokłym lasem. Tutaj napotykamy częściowo na prawdę: istotnie Murzasichle oddzielone jest od Poronina doliną Porońca, w której są torfowiska i lasy. Jeszcze inna legenda głosi, że mniej więcej czterysta lat temu przybył z okolic Nowego Sącza człowiek nazwiskiem Łukasz Sądelski. Przybył tutaj, aby znaleźć schronienie przed ścigającym go prawem pańszczyźnianym. Murzasichle ośrodki wypoczynkowe