Jacek Sroka: „Atak na konkurs miss mokrego podkoszulka. Obrazy i grafiki z ostatnich lat”

Miejska Galeria Sztuki zaprasza na wernisaż wystawy Jacka Sroki, który odbędzie się 7 października o godz. 17.00. Witów noclegi zaprasza.

Jacek Sroka wypracował własny indywidualny styl, na który składają się, zgodnie współdziałające ze sobą, forma i treść. Jego twórczość, przy stylistycznej jednorodności, jest szalenie zróżnicowana i wielowątkowa. Klimat prac wydaje się być ponury i groźny. Przygnębiający nastrój rozpogadza jednak paradoksalny komizm, towarzyszący nawet najbardziej drastycznym, sadystycznym scenom.
Wystawę oglądać można do 31. października.

Jubileusz XV – Lecia Klubu Sportowego LZS KS Gorc Ochotnica

Uroczystości rozpoczęły się na Boisku Sportowym w Ochotnicy Dolnej od przywitania wszystkich zaproszonych gości oraz krótkiej przemowy Prezesa Klubu Pana Krzysztofa Ligęzy, a następnie zgromadzeni goście udali się do Wiejskiego Ośrodka Kultur w Ochotnicy Dolnej na część oficjalna i zabawę taneczną.

Po otwarciu uroczystości na murawę wybiegli Orlicy KS Gorca i rozegrali towarzyski mecz pokazowy, których trenuje Mateusz Polak. Następnie miał miejsce długo wyczekiwany mecz „na szczycie” pomiędzy zawodnikami obecnie reprezentującymi klub w klasie A, a „Kadrą sprzed lat”. Po ciężkim meczu obecni zawodnicy pokonali „Kadrę sprzed lat” w stosunku 5:2. Pieniny noclegi zapraszają.

W przerwie meczu odbył się pokaz Mistrzyń Polski zespołu Cheeleder’s, który zaprezentował próbkę swych wysokich umiejetności.

Dla wszystkich przybyłych kibiców KS Gorc Ochotnica przygotował grill i kiełbaski, które cieszyły się wielkim powodzeniem.

O 18.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury rozpoczęła się tzw. część oficjalna. Prezes Klubu Krzysztof Ligęza podziękował wszystkim za przybycie oraz poinformował, że dzisiejsza uroczystość to nie tylko obchody XV-lecia istnienia Klubu ale także okazja do podziękowania wszystkim osobom uczestniczących w działaniach mających na celu rozwój klubu i jego infrastruktury sportowej. Poinformował, że dzisiejszy mecz stanowił podziękowanie i pożegnanie zawodników KS Gorc, którzy uczestniczyli w rozgrywkach w latach poprzednich.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Urbaniak odczytał List Gratulacyjny dla Klub Gorc Ochotnica, następnie Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Zabrzewska, w imieniu Wójta Gminy Ochotnica Dolna, przekazała list gratulacyjny oraz czek w wysokości 2.000 zł. jak również zapewnienie sfinansowania projektu modernizacji boiska sportowego.
Sekretarz Kolegium Sędziów Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej Pan Marcin Tesarski złożył gratulacje oraz wręczył statuetkę życząc Klubowi dalszych sukcesów.

Na koniec Przedstawiciel Zarządu LKS Lubań Tylmanowa Pan Jan Ligas pogratulował Klubowi i jego członkom awansu do klasy A i wręczył 3 piłki Pumy PowerCat ,,Ekstraklasa” oraz szalik klubowy Lubań Tylmanowa. noclegi Pieniny.

Po przemowach i poczęstunku Vice Prezes Klubu Marcin Faron wraz z pierwszym Prezesem Klubu Panem Bogdanem Chlipałą przedstawili prezentację dotyczącą powstania i rozwoju KS Gorc Ochotnica opracowana przez Marcina Farona.
Następnie zgromadzeni goście w rytm muzyki oraz przy zastawionych stołach mogli obejrzeć historyczny mecz Reprezentacji Polski z Niemcami. Po meczu rozpoczęła się zabawa taneczna oraz występy zespołu regionalnego, przerwane około północy pojawieniem się pieczonego prosiaka ufundowanego przez P.Krzysztofa Hasiora – naszego dawnego bramkarza.
Zarząd LZS KS Gorc serdecznie dziękuje wszystkim gościom za przybycie i świętowanie z nami jubileuszu oraz stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, która pozwoli nam z entuzjazmem postrzegać dalsza współprace z instytucjami i mieszkańcami.
Organizatorzy pragną podziękować: Władzom Gminy, Pawłowi Forendzie, Stanisławowi Jurkowskiemu, Markowi Rusnakowi, Leszkowi Wiatrowi, Józefowi Mikołajczykowi, Stanisławowi Urbaniakowi, Wojciechowi Rusnarczykowi, Krzysztofowi Młynarczykowi, Jacek Sikora, Paweł Konopka, Józef Urbaniak, Mirosław Babik, Stanisław Niewiadomy, Anna Ćwiertniewicz, Anna Gabryś, Zarządowi LKS Lubań Tylmanowa, Krzysztof Hasior,Monika Jagieła, Dawid Ćwiertniewicz, Zespołowi muzycznemu w składzie (J. Zabrzewski, G. Ptaszek, R. Jagieła, T. Kasiowniak, D. Błachut, K. Tylecki), kapeli „Chałtura” pod kierownictwem P. Kazimierza Konopki, Zespołowi Cheerleadesna, Obsłudze gastronomicznej na czele z P. Marią Krzyśko, Damianowi Faronowi, Juniorom Mł. KS Gorc. którzy aktywnie włączyli się w nasze obchody i wszystkim dzięki którym możliwe było zorganizowanie Jubileuszu.

Złote gody w Kazimierzu

Pary jubilatów zostały odznaczone medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, które w jego imieniu wręczał burmistrz Grzegorz Dunia. Kazimierz Dolny noclegi zaprasza.

Tę wzruszającą uroczystość, zorganizowaną w hotelu SARP, uświetnił występ zespołu ludowego „Kazimierz” pod kierownictwem Moniki Kubiś-Arbuz. Burmistrz Grzegorz Dunia i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Grażyna Bieniek skierowali do Jubilatów serdeczne gratulacje i życzenia, cytując słowa piosenki Marka Grechuty „Tyle razem dróg przebytych, tyle ścieżek wydeptanych…”. Wszyscy obecni odśpiewali „Sto lat”, był szampan i oczywiście łzy wzruszenia. Po części oficjalnej, pary Jubilatów zostały zaproszone na poczęstunek. Przy stole były wspomnienia i długie wspólne biesiadowanie ze śpiewem. Patrząc na świetną formę Pań i Panów, trudno było doliczyć się tych lat, które już za nimi.

Szanownym Jubilatom, także tym, którzy nie mogli przybyć na uroczystość, życzymy wielu wspólnych lat w zdrowiu oraz kolejnych takich jubileuszy noclegi Kazimierz Dolny!

NIEDZIELA CITTASLOW 2014 – FESTYN RODZINNY

Współorganizatorami festynu są: Zalesie Mazury Active Spa, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie, Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie oraz Gmina Barczewo w noclegi Mazury.

Zapraszamy na Niedzielę Cittaslow już 28 września 2014 r. do Amfiteatru Miejskiego w Barczewie. Festyn rozpocznie się o godzinie 13.00.
Dzieci z rodzicami gorąco już dziś zapraszamy do zarezerwowania sobie czasu 28 września i do czynnego udziału w Olimpiadzie Sportów Dziwnych. Nagrody i upominki dla uczestników Olimpiady funduje Zalesie Mazury Active Spa. Mazury noclegi zapraszają.

Jubileusz 120-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zakopanem

Jesteśmy i wciąż działamy – tak z dumą po 120 latach od założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zakopane noclegi powiedzieć mogą jego obecni członkowie. Świętowanie tak pięknego jubileuszu to z pewnością zasługa wielu pokoleń. „Sokół” jest bowiem jedną z najstarszych, jeśli nie najstarszą zakopiańską organizacją, która przetrwała różne dziejowe zawieruchy, a formuła jej działalności nie wyczerpała się. Organizacją, która zawsze odgrywała ważną rolę w dziejach Zakopanego i skupiała wybitnych jego mieszkańców, takich jak hrabia Władysław Zamoyski, Wenanty Piasecki, Leonard Zwoliński, Walery Eljasz-Radzikowski, Stanisław Eljasz-Radzikowski, Andrzej Chramiec, Stanisław Barabasz, Jan Kasprowicz, Henryk Schabenbeck i wielu innych.

Mimo różnych przeciwności losu Towarzystwo rozwijało się, budowało swoją siedzibę, prowadziło kino, krzewiło kulturę fizyczną, organizowało patriotyczne spotkania i uroczystości. Słynęło także ze sportowych osiągnięć. Dziś zakopiański „Sokół” działa z wielkim szacunkiem do tak wspaniałej historii i tradycji, ale też z myślą, by sprostać współczesnym wyzwaniom.

120 lat istnienia to moment, który skłania do pełnej wzruszeń podróży w czasie. Zabierze nas w nią zarówno plenerowa wystawa, jak i zrealizowany z okazji jubileuszu film. Zobaczymy zakopiańskiego „Sokoła” dawniej i dziś.

Młodzieży działalność Towarzystwa przybliży gra miejska. Pokaże ona, że hasło „W zdrowym ciele zdrowy duch” nie straciło na swojej aktualności. Członków, przyjaciół i sympatyków zapraszamy na sobotnie jubileuszowe uroczystości, by spotkać się razem i wspólnie świętować.

„Sokół” otwarty jest na nowe pomysły, ciekawe projekty, na młodych ludzi i dobrą muzykę… Dla wszystkich mieszkańców Zakopanego szykujemy więc niespodziankę – koncert, który w październikową chłodną noc przywoła gorące rytmy tanga w jazzowej aranżacji.

Zapraszamy noclegi Zakopane, świętujcie z nami jubileusz 120-lecia!

Sromowce Wyżne ocalone od zapomnienia

„Ocalić od zapomnienia. Sromowce Niżne noclegi na starej fotografii” to tytuł unikatowego albumu wydanego w kontekście zbliżającego się jubileuszu 700-lecia miejscowości i parafii.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Sromowce Wyżne wydała album ze starymi zdjęciami. Zdjęcia przekazali mieszkańcy wsi, a zebrali je i ułożyli Stanisław i Wojciech Górecki. Nadzór nad techniczną stroną sprawował Ryszard M. Remiszewski.

„Pomiędzy rodziną, a wielką ojczyzną zawarty jest mały świat własnej wsi, osiedla czy miasta. Jest to Mała Macierz ze swoją historią, którą odkrywa się stopniowo od dziecka, kształtuje w wieku dojrzałym i z lubością się w niej zanurza na starość, próbując nie dopuścić do jej zapomnienia. Społeczność lokalna ma swoją kulturę. Jest zapisana piórem, wyryta w drzewie, ułożona z kamienia, wykrzyczana w pieśni, a także utrwalona na kliszy fotograficznej” – czytamy w książce.

Przygotowany album, będący hołdem dla przeszłości, jest małym wycinkiem z 700-letniej historii Sromowiec Wyżnych (dawnego średniowiecznego Przekopu).

Złoty Krzyż Małopolski

W niedzielę w czasie zakończenia 6. Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłonce Pan Andrzej Haniaczyk został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Złoty Krzyż Małopolski. Jabłonka noclegi zaprasza.

Odznaka ta jest honorowym wyróżnieniem, które przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu. Laudacje, przedstawiające zasługi Andrzeja Haniaczyka, odczytał Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Antoni Malczak, medal w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego wręczył Radny Województwa Małopolskiego,  Przewodniczący Komisja ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym Pan Franciszek Bachleda-Księdzularz. Serdeczne gratulacje złożył panu Andrzejowi Haniaczykowi Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, podkreślając jego wielkie zasługi w kultywowaniu orawskiego folkloru i wychowaniu wielu pokoleń orawskich dzieci i młodzieży.

Święto Drzewa

10 października 2014 roku  uczniowie klasy drugiej Technikum Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenko noclegi uczestniczyli w akcji sadzenia drzew.

W ten sposób szkoła włączyła się w obchody Święta Drzewa – ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji organizowanej przez Klub Gaja.
Tegoroczne Święto Drzewa obchodzone pod hasłem Drzewo Wolności zostało objęte patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który zachęcał wszystkich rodaków do różnorodnych form obchodów  25 lat Wolności. Minione ćwierćwiecze to czas, gdy Polska stała się wolnym krajem po polityczno-społecznych przemianach 1989 roku.
Akcja została zorganizowana we współpracy z Nadleśnictwem Krościenko, które przekazało nam sadzonki. Uczniowie wraz z opiekunami przeszli szlakiem prowadzącym na Marszałek. Na trasie spotkaliśmy się z Panem Podleśniczym Andrzejem Pierwołą, który udzielił nam krótkiego instruktażu dotyczącego sadzenia drzew: Jak mówił mój profesor, zielonym do góry. Opowiedział nam również wiele ciekawostek o drzewach oraz ich pielęgnacji. Po uprzednim przygotowaniu wyznaczonego terenu zasadziliśmy 15 drzew, które nazwaliśmy Drzewami Wolności. Były to następujące gatunki: buk zwyczajny, jodła pospolita, sosna zwyczajna i brzoza brodawkowata. – Będę mieć swoje własne drzewo – mówiła jedna z uczennic. Wszyscy zgodnie ustaliliśmy, że będziemy regularnie odwiedzać i pielęgnować nasze wspólne drzewa. Dla uczniów najbardziej zaangażowanych w prace Nadleśnictwo noclegi Krościenko przekazało nagrody, na które składały się publikacje o regionie i przyrodzie.
W drodze powrotnej sprawdzaliśmy naszą wiedzę przyrodniczą, dotyczącą umiejętności rozpoznawania rodzimych drzew i krzewów. W blasku jesiennego słońca zdecydowanie najbardziej podobały nam się czerwone owoce kaliny oraz barwne liście buków.
Drzewa są symbolem życia i długowieczności. Często są świadkami wielkich wydarzeń historycznych i małych historii zwykłych ludzi. „Nasze własne drzewa” tak długo, jak będą trwały w miejscu, gdzie je razem posadziliśmy, nawet po wielu już latach przywoływać będą pamięć o wspólnym szkolnym spotkaniu…
Program Święto Drzewa realizowany jest przez Klub Gaja od 2003 r. Jego celem jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Po zarejestrowaniu 15 naszych drzew została przekroczona rekordowa liczba 700 000 drzew posadzonych w ramach programu Święto Drzewa.

Spotkanie z Allanem Starskim

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie zaprasza na otwarcie wystawy projektów scenografii Allana Starskiego oraz spotkanie z artystą 8 października, godz. 18.00, holl BWA.

Allan Starski to laureat Oskara oraz nagrody Krytyków Filmowych Los Angeles za scenografię do „Listy ‚Schindlera” (1993) Stevena Spielberga i zdobywca Cezara za scenografię do „Pianisty (2002) Romana Polańskiego. Syn Ludwika Starskiego, scenarzysty i autora tekstów popularnych piosenek, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Mazury noclegi zapraszają.

Od 1976 roku tworzył scenografię dla Andrzeja Wajdy do takich filmów, jak m.in. „Człowiek z marmuru” (1976), „Panny z Wilka” (1979) i „Danton” (1982).

Pracował także z wieloma innymi wybitnymi reżyserami m.in. z Agnieszką Holland („Europa, Europa” i „Plac Waszyngtona”), Jerzym Stuhrem („Historie miłosne”), Romanem Polańskim („Pianista” i „Oliver Twist”), Władysławem Pasikowskim („Pokłosie”), Peterem Webberem („Hannibal. Po drugiej stronie maski”) i Fatihem Akinem („The Cut”).

Trzykrotny laureat Orła – Polskiej Nagrody Filmowej – za scenografię do filmów: „Pan Tadeusz” (2000), „Pianista” (2003) i „Pokłosie” (2013).

W Olsztynie Allan Starski opowie o swojej pracy scenografa w Polsce i USA oraz zaprezentuje projekty scenografii do filmów: „Pianista”, „Olivier Twist” oraz „Hannibal. Po drugiej stronie maski”. Na wystawie zaprezentowane zostaną plansze zawierające rysunki artysty, kadry z filmów, zdjęcia z planu filmowego i procesu z budowy dekoracji.

Wernisaż otwiera III edycję Festiwalu BLUEBOX, ogólnopolskiego konkursu cyfrowej scenografii filmowej i efektów specjalnych. Wstęp Wolny.

Alba gu bràth – spotkania z kulturą szkocką

MOK Nowy Targ zaprasza na imprezę „Alba gu bràth – spotkania z kulturą szkocką” w dniach 22-24 października (środa – piątek). Nie zabraknie pokazów filmów („Kamień przeznaczenia”, „Hallam Foe”, „Red Road”), smaków Szkocji (Selkirk bannock, szkockie ciasteczka owsiane oraz szkockie jaja), czy podróżniczego slajdowiska (tegoroczna wakacyjna wyprawa aż do najdalszych zakątków Szkocji). Ale królem tej edycji „Spotkań z kulturą…” będzie niewątpliwie orkiestra „Częstochowa Pipes & Drums”, czyli jedyna orkiestra wykonująca tradycyjną szkocką muzykę w Polsce na Wielkich Dudach Szkockich. Szczawnica noclegi zaprasza.


Program:

22/10 (środa)

18.00 Koncert zespołu „Częstochowa Pipes & Drums” Jedyna orkiestra wykonująca tradycyjną szkocką muzykę w Polsce na Wielkich Dudach Szkockich!, bilet 10zł*

19.15 Smaki Szkocji, czyli Selkirk bannock, Szkockie ciasteczka owsiane oraz szkockie jaja zaprasza Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, wstęp wolny

19.30 Pokaz filmu „Kamień przeznaczenia” /Stone of Destiny/, reż. Charles Martin Smith, prod. Wielka Brytania, Kanada, 2008, 96’, bilet 5zł*

23/10 (czwartek)

18.00 Pokaz koncertu Eurythmics „Sweet Dreams” live from Club Heaven 1983 Połączone w jedną spójną całość koncert i legendarne teledyski duetu, wstęp wolny

19.30 Pokaz filmu „Hallam Foe” reż. David Mackenzie, prod. Wielka Brytania, 2007, 95’, bilet 5zł*

24/10 (piątek)

18.00 Slajdowisko/Spotkanie podróżnicze „W kraciastej krainie” prowadzenie Bartosz Tomaszewski, wstęp wolny

19.30 Pokaz filmu „Red Road”, reż. Andrea Arnold, prod. Wielka Brytania, Dania, 2006, 113’, bilet 5zł*