Mistrzostw Polski w Biathlonowym Nordic Walking

Bardzo serdecznie zapraszamy na BIATHLONOWY NORDIC WALKING II-gie Otwarte Mistrzostwa Polski w Kościelisku 13 lipca 2014 Stadion Biathlonowy. Kościelisko noclegi zapraszają.

 REGULAMIN 

1.ORGANIZATOR – „ Kościelisko dla Biegaczy” Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki
w Gminie Kościelisko oraz  Biathlonowy Klub Sportowy ,,Wojsko Polskie- Kościelisko”
 Partnerzy: Urząd Gminy w Kościelisku, TOPR, OSP Kościelisko
  Patronat Honorowy:   Polski Zawiązek Biathlonu
2.CEL ZAWODÓW-
•Upowszechnianie  aktywnego wypoczynku w pięknie położonej Gminie Kościelisko
•Propagowanie Biathlonu i Nordic Walking  jako prozdrowotnej aktywności fizycznej
i sportu dla wszystkich, w różnych przedziałach wiekowych
•kultywowanie  tradycji  biathlonowych
•Promocja  Gminy Kościelisko
•Integracja miłośników sportu ,rekreacji  i  aktywności  ruchowej

Wycieczka w Pieniny

Pieniny noclegi są niewielkim pod względem wysokości i powierzchni pasmem górskim o niepowtarzalnym krajobrazie oraz wyjątkowym bogactwie kulturowym i przyrodniczym. Krajobraz stanowi tu mozaikę przenikających się ekosystemów naturalnych i powstałych w wyniku działalności człowieka.

Na granicy Wewnętrznych i Zewnętrznych Karpat Zachodnich biegnie pas skałek wapiennych często porozrywanych i niknących w głębi ziemi. Najbardziej wyróżniający się fragment tego pasa tworzy niewielką grupę górską zwaną Pieninami. W granicach Polski Pieniny ciągną się na długości około 35 km przy szerokości dochodzącej do 6 km. Od południa graniczą z Magurą Spiską, a od północnego zachodu z Kotliną Nowotarską. Od północy otaczają je Gorce i Beskid Sądecki, stanowiący również ich wschodnią granicę. Pieniny przecina rzeka Dunajec, dzieląc je na trzy części: Pieniny Spiskie, Pieniny Właściwe i Małe Pieniny. Krajobraz kulturowy zdecydowanie wyróżnia Pieniny spośród innych pasm górskich. Stanowi go mozaika łąk, pól uprawnych i lasów. Dopełnieniem są jasne wapienne ściany skalne, niewielkie skałki i wąwozy. Kształtowany przez stulecia jest przykładem równowagi między działalnością człowieka a otaczającą go przyrodą. Każda z trzech części pasma ma swój niepowtarzalny charakter, jednocześnie zachowując główne cechy pienińskiego krajobrazu.

Rodzinny urlop w Zębie

Ząb noclegi – najwyżej położona miejscowość w Polsce (1013 m n.p.m.) istnieje od wczesnych początków XVII w. Od czasów autonomii galicyjskiej, aż do połowy lat siedemdziesiątych XX w. był samodzielną gminą. Obszar wynosi 778,79 ha, co stanowi 9,3% całej powierzchni gminy. To najwyżej położone sołectwo w Polsce leży na grzbiecie Pasma Gubałowskiego po stronie północnej i otoczone jest miastem Zakopane od południa, Nowem Bystrem od zachodu i Suchem od wschodu. Według stanu na dzień 31.12.2007 r. w Zębie zamieszkiwało 1553 mieszkańców (14,3% ogółu mieszkańców gminy). Wieś chlubi się stylowym drewnianym kościołem p.w Świętej Anny z regionalnym wystrojem wnętrz, oraz pięknym cmentarzem-pełnym zieleni, krzewów i drzew, a także wybudowaną w ostatnich latach kaplicą .Parafię erygował w 1932 r. kard. Stefan Sapieha. Obecny proboszcz ks. Kazimierz Sołtysik jest czwartym gospodarzem parafii – po ks. Wiktorze Błotko, ks. Ludwikowi Mizerze i ks. Stanisławowi Pardylowi. Przeprowadzona w 2007 r. modernizacja kościoła (wymiana posadzki, sieci grzewczej i odnowienie ławek) uczyniła naszą świątynię miejscem ze wszechmiar godnym skupienia i modlitwy oraz przedmiotem dumy całej parafii. Przez Ząb przebiega słynny „Szlak Papieski”, którym 7 czerwca 1997 r. przejeżdżał Ojciec Święty Jan Paweł II z Krzeptówek do Ludźmierza. Na pamiątkę tego wydarzenia miejscowe gimnazjum w Zespole Szkół nosi imię papieża Polaka, nadane w 2001 r., a na granicy administracyjnej Gminy Poronin wzniesiono wieżyczkę papieską z okolicznościowym napisem „Witaj Gazdo Świata w miejscu skąd najbliżej do nieba”

Solina – urlop nad jeziorem

Solina jest jednym z tych polskich miast, o którym słyszał zapewne każdy. Miejscowość ta popularna jest chociażby ze znanej polskiej piosenki „Zielona wzgórza nad Soliną”. Nazwa tej miejscowości pochodzi o nazywa jeziora Solińskiego. (na dnie obecnego tam zbiornika wodnego znajdują się pozostałości po dawnej wsi Solina) Solina przyciąga do siebie zarówno ze względu na walory przyrodnicze jak i inne atrakcje turystyczne. Gdzie więc dokładnie znajduje się to miasto, jakie jest oraz z czego słynie?

Solina noclegi zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, a konkretniej w jego południowo-wschodniej części. Największy walor przyrodniczy, który wyróżnia i stanowi niewątpliwie zaletę tego miasta, jest górskie pasmo Bieszczady. Tak usytuowana Solinastwarza turyście naprawdę wiele możliwości. Spędzany tutaj urlop to niesamowity kontakt z naturą, które wraz z innymi elementami stanowią tu naprawdę malownicze krajobrazy. Obecność wspaniałej przyrody potwierdza znajdujący się tam Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, który zajmuje około 80% powierzchni całego miasta. Solina to także dwa wspaniałe jeziora:Myczkowickie oraz jezioro Solińskie. Te dwa zbiorniki wodne sprawiają, że okolice te są jeszcze bardziej urokliwe. Woda nie kończy się jednak w Solinie na jeziorach. To także całe mnóstwo mniejszych i większych rzek, strumyków i górskich potoków. Stwarzają ponadto wiele kolejnych alternatyw spędzenia wolnego czasu i wypoczynku. Tereny Soliny cechują się sporym zalesieniem, a jego bogactwo gatunków zarówno flory, jak i fauny potrafi zaskoczyć. Ze względu na swoje ukształtowanie terenu, Solina stwarza bardzo dobre warunku dla wszystkich miłośników pieszych wycieczek.